Zabiegi laserem Erchonia w leczeniu grzybicy paznokci

Robert Sullivan, i Deirdre O’Flynn
Dyrektor ds. Klinicznych, Midleton Foot Clinic, Midleton, Irlandia
Deirdre O’Flynn, Starszy Konsultant, Midleton Foot Clinic

Wstępny raport z prowadzonej próby klinicznej

Streszczenie
Niniejszy raport jest raportem wstępnym z trwającej próby klinicznej dla laseroterapii grzybicy paznokci z zastosowaniem lasera Erchonia. Do daty opracowania niniejszego raportu badanie objęło 320 chorych, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, w wieku średnio 40 lat. Do zakończenia badania na leczenie oczekuje kolejnych 400 chorych. Na laseroterapię składają się 4 zabiegi przeprowadzane w jednotygodniowych odstępach, z zastosowaniem lasera Lunula produkcji Erchonia. Jest to laser łączący w sobie dwie różne długości fali wiązki laserowej – jedna o długości 405 nm zapewniająca bezpośrednie działanie grzybobójcze i jedna o długości 635 nm pobudzająca naturalną odpowiedź immunologiczną – w celu efektywnego oczyszczenia łożyska paznokcia; według oświadczenia, w ciągu trzech miesięcy. W przeciwieństwie do innych laserów stosowanych w leczeniu tego schorzenia stwierdzono, że laser Lunula nie powoduje bólu u leczonych chorych, ani też zmiany temperatury w obszarze poddawanym działaniu wiązki. Badanie ma trwać osiemnaście miesięcy, i w chwili obecnej jest w toku. Docelowa liczba chorych objętych badaniem to osiemset osób.

Kluczowe słowa: grzybica paznokci, grzybicze zapalenie paznokci, laser Lunula.

Wprowadzenie
Grzybica paznokci to utrzymująca się infekcja paznokcia zajmująca łożysko, macierz i płytkę paznokci, statystycznie jest to najpowszechniej występujące schorzenie paznokci u dorosłych, stwierdzane nawet u 50% chorych zgłaszających się ze schorzeniami paznokci (Zaias i wsp.,1996, Schlefman, 1999, Ghannoum i wsp.,2000). Grzybicze infekcje skórne stanowią 33% wszystkich infekcji skórnych (Zaias i wsp., 1996, Schlefman, 1999). Grzybica paznokci jest wywoływana przez dermatofity kolonizujące martwy naskórek, tkanki paznokci i włosów, a niebędące dermatofitami pleśnie, Candida spp., rzadko odgrywają rolę w tym schorzeniu (Evans,1998). Najpowszechniej występującymi dermatofitami wywołującymi grzybicę paznokci są Trichophyton rubrum i Trichophyton mentagrophytes. Trichophyton rubrum odpowiada za około 90% wszystkich przypadków (Zaias i wsp., 1996, Schlefman,1999). Ogólna zachorowalność na grzybicę paznokci w całej populacji mieści się w zakresie od 2 do 14%. Ryzyko zakażenia wzrasta z wiekiem, i problem dotyczy od 15 do 20% populacji w wieku od 40 do 70 lat, 32% osób w wieku od 60 do 70 lat i 48% osób w wieku powyżej 70 lat (Schlefman 1999). Na podstawie dostępnych dowodów można stwierdzić, że występowanie grzybicy paznokci w populacji charakteryzuje trend wzrastający (Schlefman,1999, Ghannoum i wsp., 2000). Wizualnie kilka innych poważnych schorzeń jak np. liszaj płaski, urazy paznokci, atopowe zapalenie skóry i łuszczyca, charakteryzuje się takimi samymi objawami, jak grzybica paznokci. Dostępne jest wiele różnych terapii leczących grzybicę paznokci. Zalicza się do nich ogólnoustrojowe leki przeciwgrzybicze, leki przeciwgrzybicze do stosowania miejscowego, mechaniczne lub chemiczne oczyszczenie zainfekowanego miejsca, różne połączenia tych metod oraz metody łagodzące przebieg infekcji. Dobór terapii zależy od przeszkolenia lekarza, doświadczenia oraz innych występujących warunków i interwencji, jak również od kosztów (Gupta i wsp., 2003)

Metody
W niniejszym badaniu klinicznym wszyscy pacjenci mają dodatni wynik badania mikologicznego, zatem nie ma konieczności stosowania grupy kontrolnej, ponieważ wszyscy pacjenci są poddawani aktywnej laseroterapii. 320 chorych, albo 2320 palców, było naświetlane laserem o długości fali 405 nm i 635 nm przez dwanaście minut w jednotygodniowych odstępach przez cztery tygodnie.

Kryteria włączenia
Udział w niniejszym badaniu zależał od następujących kryteriów:-

 • Grzybica paznokci występująca na przynajmniej jednym z paluchów stopy.
 • Przynajmniej 10% powierzchni paznokcia palucha(paluchów) zajęte przez grzybicę.
 • Choroba obejmująca swoim zasięgiem macierz paznokcia w zaatakowanych paznokciach paluchów.
 • Bliższa podpłytkowa grzybica paznokci.
 • Dalsza podpłytkowa grzybica paznokci.
 • Biała powierzchowna grzybica paznokci.
 • Przez cały czas udziału w badaniu chory jest chętny oraz jest w stanie powstrzymać się od stosowania innych (nie objętych badaniem) terapii (tradycyjnych lub alternatywnych)stosowanych w leczeniu grzybicy paznokci.
 • Chory nie był leczony w żaden inny sposóbminimum przez 6 miesięcy przed udziałem w badaniu.
 • Przez cały okres prowadzenia badania chory jest chętny oraz jest w stanie powstrzymać się od stosowania kosmetyków do paznokci takich, jak przeźroczyste i/lub barwne lakiery do paznokci.
 • Mężczyzna lub kobieta. Wiek 18 lat lub starsi.

Kryteria wykluczenia
Z niniejszego badania wyłączono chorych, którzy stosowali doustne leki przeciwgrzybicze w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed pierwszym zabiegiem laserowym oraz chorych, którzy nie są w stanie powstrzymać się od stosowania kosmetyków do paznokci. Pozostałe kryteria wykluczenia obejmują znamieniopodobne zmiany podpaznokciowe, łuszczycę płytki paznokcia, atopowe zapalenie skóry oraz liszaj płaski.

Procedura terapeutyczna
Niniejsza terapia ma dwa główne cele 1.) przywrócenie zdrowia zaatakowanych płytek paznokci w ciągu 18 miesięcy trwania niniejszego badania, i 2.), usunięcie grzyba z paznokcia i powiązanego obszaru w ciągu trwającego cztery tygodnie protokołu leczenia. Podczas każdej z czterech wizyt wszyscy chorzy byli leczeni zgodnie z poniższym opisem.

 1. Przed zabiegiem stopa była oczyszczana chusteczką Clinell.
 2. Paznokcie obcinano i zmniejszano ich powierzchnię, w razie potrzeby używając wiertła.
 3. Stopę oczyszczano, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia i pył.
 4. Robiono zdjęcie przodostopia aparatem o wysokiej rozdzielczości. Zdjęcia robiono w stałym położeniu, powtarzanym przez całe badanie. Na podstawie zdjęć niezależne laboratorium cyfrowe wykonywało pomiary.

Należy zaznaczyć, że nie stosowano żadnych środków chemicznych do wcześniejszego zmiękczenia zgrubiałych paznokci, gdyż badacze chcieli wykluczyć możliwość jakiegokolwiek wpływu czynników zewnętrznych. Wszyscy chorzy otrzymali dzienniczki, w których wprowadzali co tydzień wszelkie niepożądane reakcje na leczenie oraz wszelkie wizualne zmiany paznokci. Nie podawano żadnych środków wspomagających, a wszyscy badani musieli powstrzymać się od stosowania jakichkolwiek kosmetyków do paznokci przez cały etap aktywnej terapii laserowej niniejszego badania.

Punkty weryfikacji terapii
Należy pamiętać, że niniejsze badanie obejmuje 18 miesięcy. Wybrano 18 miesięcy w celu oceny długoterminowych skutków terapii oraz oznaczenia odsetka jakichkolwiek nawrotów. Należy ponadto zaznaczyć, że nawrót infekcji po stwierdzeniu oczyszczenia paznokcia nie stanowi dowodu na niepowodzenie terapii, ponieważ należy również uwzględnić czynniki środowiskowe. Pomiary monitorujące przeprowadzono po 12 tygodniach po ostatnim (czwartym) zabiegu laserowym, oraz po 24, 36 (pobranie próbek do badań mikologicznych), 48, 52, 64 i 76 tygodniach. Badanie u chorego kończy się z chwilą osiągnięcia oczyszczenia płytki paznokcia, które utrzymuje się przez 12 tygodni.

Wyniki pośrednie
Poniższe wykresy przedstawiają wyniki obserwacji do dnia niniejszego dokumentu, jak również pokazują liczbę zainfekowanych paznokci w chwili publikacji:

 

 

 

Z 80 chorych pokazanych na niniejszym wykresie 72, czyli 90%, zakończyło udział w badaniu do 48 tygodnia, gdyż uzyskano u nich oczyszczenie paznokci utrzymujące się przez 12 tygodni. Żaden z tych chorych nie wymagał dodatkowego leczenia w tym okresie, i oczekuje się, że do 52 tygodnia wszyscy zostaną wyłączeni.

 

 

 

 

 

 

 

Powyższy wykres pokazuje średnią paznokci, które są nadal zainfekowane w 48 tygodniu. 61 czyli nieznacznie ponad 87% chorych zakończyło udział w badaniu w 48 tygodniu ze względu na oczyszczenie paznokcia, a 2 zalecono dalsze zabiegi.

 

 

 

 

 

 

 

 

W 48 tygodniu 88 chorych, czyli nieznacznie ponad 80%, zakończyło udział w badaniu, gdyż uzyskano u nich oczyszczenie paznokci. 5 chorym zalecono dalsze zabiegi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 40 chorych 18 zakończyło udział w badaniu, gdyż uzyskano u nich oczyszczenie paznokci do 48 tygodnia, co odpowiada 45% skuteczności przy 80% zajęciu paznokcia. 1 zalecono dalsze zabiegi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tej grupy żaden chory nie zakończył badania i wszystkim zalecono dalsze zabiegi, ponieważ u wszystkich doszło do zatrzymania postępów w okresie od 36 do 48 tygodnia, kiedy paznokieć nie wykazywał znaczącego wzrostu. Średni odsetek wzrostu w tej grupie wynosi 51% w ciągu 36 tygodni. Na próbkach pobranych z macierzy paznokcia przeprowadzono badania krwi i tkanek i zauważono brak komórek tłuszczowych w macierzy. Dalsze badania są w toku.

 

 

 

 

Obserwacje z dzienniczków chorych

Reakcje niepożądane z notatek 320 chorych objętych badaniem do daty publikacji

 • Uczucie mrowienia podczas zabiegu zgłosiło 29 chorych, jednakże wszyscy stwierdzili, że było ono nieznaczne i wszyscy byli zgodni, że było to uczucie drgania w przodostopiu.
 • 1 chory zgłaszał ból głowy przy każdym włączeniu lasera. Ból utrzymywał się pomimo używania okularów odpowiednich dla stosowanych częstotliwości.
 • 4 chorych odczuwało zdrętwienie przodostopia.
 • 2 chorych podawało występowanie biegunki, co uznali za bezpośredni skutek leczenia.

Łączna liczba działań niepożądanych wynosiła 36.
Wśród chorych objętych badaniem, 201 stanowiły kobiety, a 119 mężczyźni. 72 chorych zgłaszało stosowanie kosmetyków do paznokci w fazie leczenia.

Wniosek
Przez cały czas prowadzenia badania laser Lunula dawał spójne wyniki. Badanie jest obecnie mniej więcej na półmetku, i obecnie generowane są już pewne dane dla punktu końcowego (18 miesięcy po zabiegach laserowych), które wyglądają bardzo obiecująco. Autorzy niniejszego badania zgadzają się z twierdzeniem Kerry Zany: „Wierzę, że system lasera Lunula stymuluje wytwarzanie nadtlenoazotynu, reagującego z lipidowymi składnikami błony komórkowej oraz z DNA i pozostałymi białkowymi elementami atakujących mikroorganizmów, co ma działanie cytotoksyczne i hamuje grzybicę. Ogólny stan zdrowia chorych ma wpływ na szybkość wzrostu paznokcia oraz na ryzyko ponownego zakażenia. Określenie liczby zabiegów koniecznych do uzyskania cytotoksycznego działania na występującą grzybicę będzie zależne od ogólnego stanu zdrowia chorych. Bibliografia i kompletne protokoły badania są dostępne na żądanie u głównym autorze robert.sullivan@iocp.org.uk

 

Skorzystaj z terapii Lunula Laser


 

Dermest Gabinet Dermatologii Ogólnej Estetycznej i LaserowejDERMEST - Gabinet Dermatologii Ogólnej Estetycznej i Laserowej


www.dermest.pl

ul. Chodkiewicza 71, 85-667 Bydgoszcz
Informacja - Rejestracja
Telefonicznie lub osobiście w gabinecie na dany dzień i godzinę
poniedziałek-piątek: 10:00-19:00, sobota: 1 dzień w miesiącu (info pod tel. 604 12 16 12)
Tel. 0 604 12 16 12, (0 52) 340 65 49
Email: gabinet@dermest.pl

ul. Bracka 18 lok. 2, 00-028 Warszawa
klatka I, w bramie po prawej stronie
Email: prodermis@prodermis.pl
Tel. 513-907-175
rejestracja czynna: pn-pt w godzinach 9:30-19:00, soboty: 10:00 - 15:00
www.prodermis.pl

ul. Nad Seganką 5, 60-541 Poznań
klatka I, w bramie po prawej stronie
Email: artclinic@artclinic.com.pl
Tel. 61 847-00-79, 609 176-225
www.artclinic.com.plNATURA OŚRODEK LECZNICZO-REHABILITACYJNY

CENTRUM BADANIA I LECZENIA STÓP

 

Centrum badania i leczenia stóp Zdrowa Stopawww.zdrowastopastodolny.pl

ul. Szajnowicza Iwanowa 13F,
25-636 Kielce
Tel. 413447069
e-mail: natura@natura.med.pl

FootMedica - leczenie stóp

www.natura.med.pl

ul. Chopina 9,
28-100 Busko-Zdrój
Tel. +48 41378 70 56
e-mail: natura@natura.med.pl

 


 

URODA


zadbane-stopy.pl

ul. Wyszyńskiego 38d/20,
65-536 Zielona Góra
Tel. 500 577 000
Email: uroda.dukat@interia.plGabinet podologiiGabinet Podologii Dorota Andrzejczak-Mucha


www.gabinetpodologii.com.pl

ul. Rynek 22
62-300 Września
Tel. 61 436 06 87
Email: kontakt@gabinetpodologii.pl


 

Podologia HELP                                                                   

Centrum Zdrowych Stóp

 

www.podologiahelp.pl


PODProfesjonalne leczenie stóp oraz paznokciOLOGIA HELP 1

ul. Grabowa 30, Lusówko
62-080 
Lusówko

Tel. 780-084-080

Poniedziałek-piątek 8-21
Sobota 8-18

PODOLOGIA HELP 2

Profesjonalne leczenie stóp oraz paznokci

os. Wichrowe Wzgórze 124 A
61-699 Poznań

Tel. 780-084-080, 780-084-078

Poniedziałek-piątek 8-21
Sobota 8-18


MED-POLONIA

ul. Starołęcka 42
60-101 Poznań

Tel. 780-084-080

Poniedziałek-piątek 8-20
Sobota 8-12


 

Gabinet Kosmetyczny Chimera OlsztynGabinet Kosmetyki
Estetycznej Chimera-derm

chimera.olsztyn.pl

ul. Kopernika 14
10-512 Olsztyn

Tel. 89 535 92 42
Email: chimera@chimera.olsztyn.plNEFRETETE - SALON PIĘKNOŚCI

Pielęgnacja Dłoni I Stóp - Nefretetewww.nefretete.eu

ul. 3 Maja 8, 35-030 Rzeszów
Tel. 17 862 79 74
oraz
ul. 3 Maja 2, 35-030 Rzeszów
Tel. 17 852 62 85

Email: info@nefretete.eu


 

PODOMEDICOL

Gabinet podologiczny Podomedicolwww.podomedicol.pl

Aleja Kijowska 22, 30-079 Kraków
Tel. 12 359 55 51

Email: gabinet@podomedicol.pl

 Filozofia Piękna

Filozofia Piękna Studio Pielęgnacji Ciała i Duchawww.filozofiapiekna.pl

Mała Odrzańska 21/5, 70-535 Szczecin
Tel. +48 91 43 29 279

Email: info@filozofiapiekna.pl

 FootMedica

Centrum badania i leczenia stóp, podolog Warszawa - FootMedicawww.footmedica.pl

FootMedica Klinika Zdrowej Stopy
ul. Ogrodowa 58 
00-876  Warszawa
+48 516 035 040
klinika@footmedica.pl

FootMedica Klinika Zdrowej Stopy
ul. Wiertnicza 124
Warszawa
tel. +48 516 035 040
klinika@footmedica.pl

FootMedica centrum badania i leczenia stóp
ul. Chopina 9
28-100 Busko Zdrój
+48 501 150 045
busko@footmedica.pl

FootMedica centrum badania i leczenia stóp
Al. Szajnowicza-Iwanowa 13 F (budynek DAR-MEDICA)
25-636 Kielce
+48 (41) 344 70 69, +48 793 801 831
kielce@footmedica.pl 

 Medesta - Dermatologia i Medycyna Estetyczna

medesta.pl

ul. Legionów 8C, 82-300 Elbląg
Tel. +48 730 050 050, 730 730 353

poniedziałek-piątek: godz. 8.00-18.00,
w czwartki: godz. 8.00-19.00,
pracujmy również w niektóre sobotyPomorskie Centrum Medycyny Estetycznej

www.pcme.pl

ul. Szosa Chełmińska 84/86, 87-100 Toruń
Tel. 881 931 685

Email: recepcja@pcme.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 9 - 18Klinika Miracki

klinikamiracki.pl

al. Wilanowska 67, 02-765 Warszawa
ul. Królewska 18, 00-103 Warszawa
al. KEN 54, 02-797 Warszawa

Tel. 221 030 030, 605 905 608
Email: rejestracja@klinikamiracki.pl

 

 

 CENTRUM ZDROWYCH STÓP

www.podologgorzow.pl

Salon w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Niepodległości 26 lok. H17, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Tel. 881013559
Email: podologiagorzow@gmail.com

Salon w Słubicach
Aleja Młodzieży Polskiej 9, 69-100 Słubice
Tel. 728 749 700
Email: podologiagorzow@gmail.comInstytut Podologii

www.instytutpodologii.pl

ul. Słowiańska 36/U6, 61-664 Poznań

Tel. 61 826 84 96, +48 602 347 159
Email: recepcja@instytutpodologii.pl

 Ortop Poliklinika

www.ortop.com.pl

ul. A. Kosińskiego 16, 61-519 Poznań

Tel. 61 649 76 15, 503 053 480
Email: rejestracja@ortop.com.pl 

 Footmedic
Aleksandra Adamaszek-Olejak

footmedic.pl

ul. Stalmacha 43a, 43-430 Skoczów

Tel. +48 33 858 47 47, +48 606 109 677
Email: info@footmedic.pl 

Szpital Św. Łukasza
Aleksandra Adamaszek-Olejak

www.lukasza.pl

ul. Bystrzańska 94B, 43-309 Bielsko-Biała

Tel. +48 33 815 11 13, +48 33 819 95 10
Email: rejestracja@lukasza.pl Wielkopolskie Centrum Podologiczno-Medyczne La Perle

la-perle.pl

ul. Wojska Polskiego 33, 62-500 Konin

Tel. 509 491 058; 790820530
Email: gabinet@la-perle.pl 

 Ortomedicum

ortomedicum.pl

al. J. Kasprowicza 9a, 51-136 Wrocław

Tel. +48 71 395 28 82
Email: wroclaw@ortomedicum.pl

  LASER LOOK

www.laserlook.pl

ul. Głęboka 10, lokal 36, 20-612 Lublin

Tel. 730-082-090
Email: salon@laserlook.pl

 Anlight Beauty Expert

www.anlight.pl

ul. Myszkowska 46, 41-310 Żarki

Tel. 791 006 446
Email: biuro@anlight.pl


 

Centrum Pielęgnacji Stóp

www.centrumpielegnacjistop.pl

ul. Sikorskiego 6 lok. 6, 16-400 Suwałki

Tel. 570 040 606
Email: kontakt@centrumpielegnacjistop.pl


 

Gabinet Venus
Maria Polit

facebook.com/SalonUrodyVenusMariaPolit

ul. Opalińskiego 53A, 37-300 Leżajsk

Tel. 604 885 421Gabinet APW

gabinet-apw.business.site

ul. Fabryczna 4, 62-004 Kicin

Tel. 787 984 777

 


 

Gabinet podologiczny Onyx

ul. Zagórska 73, 42-500 Będzin

Tel. 534 444 151

 Gabinet Podologiczny Tuchmed

tuchmed.pl

al. LOP 11, Tuchola

Tel. 574 800 083

 


 

Aleksandra Kosmetyka Profesjonalna

gkaleksandra.pl

os. Paderewskiego 37, 32-626 Jawiszowice

Tel. +48 32 211 16 15