LASEROTERAPIA w leczeniu grzybicy paznokci

Grzybica paznokci najczęściej wymaga długotrwałych i skorelowanych metod leczenia, zarówno zewnętrznego, jak i ogólnoustrojowego. Komfortową alternatywą dla pacjentów jest wykorzystanie w terapii potencjału specjalistycznych laserów, po które coraz częściej sięgają i lekarze, i podolodzy.

źródło: magazyn LNE

Istota badania
Niniejszy artykuł oparty jest o raport wstępny z jeszcze trwającej próby klinicznej dla laseroterapii grzybicy paznokci z zastosowaniem lasera Lunula. Badanie objęło 320 chorych – mężczyzn i kobiet, w wieku średnio 40 lat. Na laseroterapię składają się 4 zabiegi przeprowadzane w tygodniowych odstępach. Zastosowany laser łączy dwie długości fali wiązki laserowej – 405 nm (bezpośrednie działanie grzybobójcze) oraz 635 nm (pobudzenie naturalnej odpowiedzi immunologicznej). Zabieg nie powoduje bólu ani zmiany temperatury w obszarze poddawanym zabiegowi.

Poznaj wroga
Statystycznie grzybica paznokci jest najpowszechniej występującym schorzeniem paznokci u dorosłych. Grzybicze infekcje skórne stanowią 33% wszystkich infekcji skórnych. Chorobę wywołują dermatofi ty kolonizujące martwy naskórek, tkanki paznokci i włosów. Najczęściej są to gatunki Trichophyton rubrum i Trichophyton mentagrophytes. Pierwszy odpowiada za około 90% wszystkich przypadków choroby. Ogólna zachorowalność na grzybicę paznokci w całej populacji mieści się w zakresie od 2 do 14%. Ryzyko zakażenia wzrasta z wiekiem, problem dotyczy od 15 do 20% osób w wieku od 40 do 70 lat, 32% w wieku od 60 do 70 lat i 48% osób w wieku powyżej 70 lat. Co istotne, kilka innych schorzeń, np. liszaj płaski, atopowe zapalenie skóry i łuszczyca, charakteryzuje się takimi samymi objawami.

Dostępne terapie
Dziś znamy wiele różnych terapii leczących grzybicę paznokci. Zalicza się do nich ogólnoustrojowe i działające miejscowo leki przeciwgrzybicze, mechaniczne lub chemiczne oczyszczenie zainfekowanego miejsca, różne połączenia tych metod oraz metody łagodzące przebieg infekcji. Dobór terapii zależy m.in. od decyzji lekarza, jego doświadczenia, ale też od przewidywanych kosztów leczenia.

Przebieg badania
W niniejszym badaniu klinicznym wszyscy pacjenci mieli dodatni wynik badania mikologicznego. 320 chorych było naświetlanych laserem o długości fali 405 nm i 635 nm przez dwanaście minut w jednotygodniowych odstępach, przez cztery tygodnie. Podczas prowadzenia badania nie stosowano żadnych środków chemicznych do wcześniejszego zmiękczenia zgrubiałych paznokci. Nie podawano też żadnych środków wspomagających.

Weryfikacja terapii
Niniejsze badanie obejmowało 18 miesięcy – w celu oceny długoterminowych skutków terapii oraz oznaczenia odsetka nawrotów. Pomiary monitorujące przeprowadzono 12 tygodni po ostatnim (czwartym) zabiegu laserowym oraz po 24, 36 (pobranie próbek do badań mikologicznych), 48, 52, 64 i 76 tygodniach. Badanie u chorego kończyło się z chwilą osiągnięcia oczyszczenia płytki paznokcia, które utrzymuje się przez 12 tygodni.

Wyniki pośrednie
Poniższe wykresy przedstawiają wyniki obserwacji, jak również pokazują liczbę zainfekowanych paznokci w chwili publikacji wyników badań.

Z 80 chorych uwzględnionych na wykresie 72 (90%) zakończyło udział w badaniu do 48 tygodnia, gdyż uzyskano u nich oczyszczenie paznokci utrzymujące się przez 12 tygodni. Żaden z tych chorych nie wymagał dodatkowego leczenia i oczekuje się, że do 52. tygodnia wszyscy zostaną wyłączeni.

Powyższy wykres pokazuje średnią liczbę paznokci, które są nadal zainfekowane w 48. tygodniu. 61, czyli nieznacznie ponad 87% chorych zakończyło udział w badaniu w 48 tygodniu ze względu na oczyszczenie paznokcia, a 2 zalecono dalsze zabiegi.

W 48. tygodniu 88 chorych, czyli nieznacznie ponad 80%, zakończyło udział w badaniu, gdyż uzyskano u nich oczyszczenie paznokci. 5 chorym zalecono dalsze zabiegi.

Z 40 chorych 18 zakończyło udział w badaniu, gdyż uzyskano u nich oczyszczenie paznokci do 48. tygodnia, co odpowiada 45% skuteczności przy 80% zajęciu paznokcia. 1 osobie zalecono dalsze zabiegi.

Z tej grupy żaden chory nie zakończył badania i wszystkim zalecono dalsze zabiegi, ponieważ doszło u nich do zatrzymania postępów leczenia w okresie od 36. do 48. tygodnia, kiedy paznokieć nie wykazywał znaczącego wzrostu. Średni odsetek wzrostu w tej grupie wynosi 51% w ciągu 36 tygodni. Na próbkach pobranych z macierzy paznokcia przeprowadzono badania krwi i tkanek i zauważono brak komórek tłuszczowych w macierzy. Dalsze badania są w toku.

Wnioski
Przez cały czas prowadzenia badania laser Lunula dawał spójne wyniki. Badanie jest obecnie mniej więcej na półmetku i generowane są dane dla punktu końcowego (18 miesięcy po zabiegach laserowych), które wyglądają obiecująco.


Udział w badaniu zależał od spełnienia następujących kryteriów:

  • Grzybica paznokci występująca na przynajmniej jednym z paluchów stopy.
  • Przynajmniej 10% powierzchni paznokcia zajęte przez grzybicę.
  • Choroba obejmująca swoim zasięgiem macierz w zaatakowanych paznokciach.
  • Bliższa podpłytkowa grzybica paznokci.
  • Dalsza podpłytkowa grzybica paznokci.
  • Biała powierzchowna grzybica paznokci.
  • Przez cały czas udziału w badaniu chory powstrzymuje się od innych terapii stosowanych w leczeniu grzybicy paznokci.
  • Chory nie był leczony w żaden inny sposób minimum przez 6 miesięcy przed udziałem w badaniu.
  • Przez cały okres prowadzenia badania chory powstrzymuje się od stosowania kosmetyków do paznokci, takich jak przeźroczyste i/lub barwne lakiery do paznokci.
  • Wiek minimum 18 lat.